Z lúky do cukríka

Pestovanie prebieha
na odľahlých miestach
v lone prírody

Každá bylinka má vlastné nároky
na prípravu a kvalitu pôdy.
V našich pestovateľských metódach
dodržiavame postupy, deklarujúce
vysokú akosť liečivých rastlín so
zámerom dosiahnutia BIO kvality.
Kým sa však dostanú do cukríka,
absolvujú dlhú cestu…

Najdôležitejšie
je dodržanie správneho
termínu zberu

Pre Verbenu je potrebné také
množstvo liečivých rastlín, ktoré
nemožno pokryť zberom vo voľnej
prírode, preto sa celý rad rastlín
pestuje v čistom regióne
na súkromných pozemkoch
v horských oblastiach.

Do procesu spracovania
vstupujú len tie
najkvalitnejšie odrody

Pozbierané liečivé rastliny je potrebné
čo najskôr dať na usušenie, aby nedošlo
k procesu tvorby plesní, prípadne
zapareniu, čím by rastlina stratila
na kvalite.

Pri sušení a uskladnení sa dodržiavajú
presne stanovené postupy.
Pred samotným spracovaním bylinky,
dochádza ku striktnej kontrole
mikrobiálnej kvality, obsahu účinných
látok a ťažkých kovov a bylinka získa
tzv. certifikát kvality.

V prípade dostatočnej
kvality sa z bylinky
získa rastlinný výťažok
pomocou extrakcie

Tá zahŕňa viac postupov (macerácia,
perkolácia, destilácia), pričom pre
každú z nich vyberáme ten, ktorý
pomáha uchovať čo najviac želaných
účinných látok. Extrahuje sa studenou
alebo teplou vodou, liehom, či olejom.
Používajú sa rôzne typy extraktov,
od extraktu bylinnej zmesi, cez extrakty
z kvetov a listov, až po extrakty
zo semienok ovocia.

Hotové extrakty
sa nadávkujú
a navážia
s inými potrebnými
ingredienciami

Všetko sa spolu zmieša do náplne.
Kým sa náplň uvarí, na inom varnom
zariadení sa súčasne pripravuje
tzv. kanditová (cukríková) hmota.
Uvarená náplň sa špeciálnym
zariadením plní do cukríkovej hmoty
a zo stroja vychádzajú hotové
čerstvé cukríky. Tie po stuhnutí
a ochladení prechádzajú procesom
balenia.

Na začiatok procesu

Záujem o liečivé rastliny a ich použitie pretrváva stáročia a prejavuje sa aj v súčasnosti.
Cukríky Verbena príjemne chutia a obsahujú liečivé rastliny, ktorých pozitívne účinky poznáme a preto im veríme.

Vyberte si Vašu obľúbenú príchuť

Produkty

Pestovanie prebieha
na odľahlých miestach
v lone prírody

Každá bylinka má vlastné nároky
na prípravu a kvalitu pôdy.
V našich pestovateľských metódach
dodržiavame postupy, deklarujúce
vysokú akosť liečivých rastlín so
zámerom dosiahnutia BIO kvality.
Kým sa však dostanú do cukríka,
absolvujú dlhú cestu…

Najdôležitejšie
je dodržanie správneho
termínu zberu

Pre Verbenu je potrebné také
množstvo liečivých rastlín, ktoré
nemožno pokryť zberom vo voľnej
prírode, preto sa celý rad rastlín
pestuje v čistom regióne
na súkromných pozemkoch
v horských oblastiach.

Do procesu spracovania
vstupujú len tie
najkvalitnejšie odrody

Pozbierané liečivé rastliny je potrebné
čo najskôr dať na usušenie, aby nedošlo
k procesu tvorby plesní, prípadne
zapareniu, čím by rastlina stratila
na kvalite.

Pri sušení a uskladnení sa dodržiavajú
presne stanovené postupy.
Pred samotným spracovaním bylinky,
dochádza ku striktnej kontrole
mikrobiálnej kvality, obsahu účinných
látok a ťažkých kovov a bylinka získa
tzv. certifikát kvality.

V prípade dostatočnej
kvality sa z bylinky
získa rastlinný výťažok
pomocou extrakcie

Tá zahŕňa viac postupov (macerácia,
perkolácia, destilácia), pričom pre
každú z nich vyberáme ten, ktorý
pomáha uchovať čo najviac želaných
účinných látok. Extrahuje sa studenou
alebo teplou vodou, liehom, či olejom.
Používajú sa rôzne typy extraktov,
od extraktu bylinnej zmesi, cez extrakty
z kvetov a listov, až po extrakty
zo semienok ovocia.

Hotové extrakty
sa nadávkujú
a navážia
s inými potrebnými
ingredienciami

Všetko sa spolu zmieša do náplne.
Kým sa náplň uvarí, na inom varnom
zariadení sa súčasne pripravuje
tzv. kanditová (cukríková) hmota.
Uvarená náplň sa špeciálnym
zariadením plní do cukríkovej hmoty
a zo stroja vychádzajú hotové
čerstvé cukríky. Tie po stuhnutí
a ochladení prechádzajú procesom
balenia.

Na začiatok procesu

Záujem o liečivé rastliny a ich použitie pretrváva stáročia a prejavuje sa aj v súčasnosti.
Cukríky Verbena príjemne chutia a obsahujú liečivé rastliny, ktorých pozitívne účinky poznáme a preto im veríme.

Vyberte si Vašu obľúbenú príchuť

ProduktyProdukty